Webmaster Berta van der Meer © OASLL. info@oasll.com

OASLL Optimum Avium Speciaalclub voor fokkers van langstaart- en langkraaihoenders

Speciaalclub voor langstaarten en langkraaiers

Met deze website willen we u kennis laten maken met 2 rasgroepen die al  lange tijd nergens bij horen, erg vreemd gezien deze juweeltjes onder de hoenders zeker en ereplaats verdienen onder de hoenderrassen. Het zijn vaak eeuwenoude rassen die op wereld erfgoedlijsten staan of op erfgoedlijsten van het land van herkomst.

Gekker nog het zijn rassen die aan de wieg stonden van menig Europees ras. Toch vreemd dat de voorvaderen nergens bij hoorden.

Maar daar komt verandering in. Wij als speciaalclub gaan samen met de leden ervoor zorgen dat deze rassen het podium krijgen die ze verdienen.

Daarnaast is ons doel de rassen zo zuiver mogelijk te houden en vooral te kijken naar de ras eisen van het land van herkomst.

Hier vind u uitgebreide informatie over de langkraai rassen binnen inze club

Langkraai rassen

Hier vind u uitgebreide informatie over de lagstaartrassen binnen onze club

Langstaart rassen

Uitleg over wat we willen bereiken en hoe we dit willen doen,

Wat zijn  onze doelen van de club

rasinforasinfoover ons